Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu 78. sjednicu

02.11.2018.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 23. oktobra 2018. godine održao redovnu 78. sjednicu.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je donesena odluka u kojoj je utvrđena povreda prava na slobodu jer su apelanti zadržani u pritvoru tri dana od dana donošenja rješenja redovnog suda kojim je određeno da se apelanti imaju odmah pustiti na slobodu.

Ustavni sud je također donio odluku u kojoj je zaključio da je rješenjima donesenim u izvršnom postupku prekršeno apelantovo pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer je došlo do zloupotrebe prava koja strankama pripadaju u izvršnom postupku, što je za posljedicu imalo da je apelant ostao bez stvari koje je založio u slučaju da ne vrati dug, a koje su procijenjene na iznos od blizu 1,5 miliona KM i koje su prodate trećem licu na ročištu za javnu prodaju stvari za minoran iznos, pri čemu su redovni sudovi konstatirali da je apelantov dug umanjen isključivo za iznos dobiven prodajom založenih stvari.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća