• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Biblioteka
 • Moduli
 • Moduli - Projekt za jačanje tužilačkih kapaciteta

  Moduli - Projekt za jačanje tužilačkih kapaciteta

  22.05.2017.

  U okviru Projekta za jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, koji se implementira u VSTV BiH izrađeno je sedam edukativnih modula, koji se koriste za edukaciju tužilaca, kao i za zajedničku edukaciju tužilaca i ovlaštenih službenih lica.

  Dva modula su pripremljena 2016. godine, i to:
  • “Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije”, autori Nenad Vranješ, tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Emir Dugalija, viši inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine
  • “Pojavni oblici privrednog kriminala i način njihovog dokazivanja”, autori Svetlanka Bijelić, tužilac Specijalnog tužilaštva Banja Luka I Suad Ćurovac, stručni savjetnik – ekonomista iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine

  dok su pet modula izrađena 2012. godine, kako slijedi:
  • „Posebne istražne radnje“ autori Vesna Antonić, sudija Okružnog suda u Banja Luci i Dragan Mitrović ispred direkcije za koordinaciju policijskih tijela
  • „Imunitet svjedoka“ autori Azra Miletić, sudije Suda BiH i Bozidarka Dodik, sudija Vrhovnog suda FBiH
  • „Krivični postupak protiv pravnih lica“, sudija mr. Ljiljana Filipović, sudija Vrhovnog suda FBiH i Dr. Veljko Ikanović, sudija Vrhovnog suda RS
  • „Istraživanje i istraživačke sposobnosti“ autori Aner Hadžimahmutović i Hana Vranješević
  • „Cyber kriminal, pranje novca i finansijske istrage“ autori Miralem Porobić i Mirsad Bajraktarević


   

  • 1 - 1 / 1
  • 1