• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sudska praksa
 • Sudska praksa u BiH
 • Praksa Ustavnog suda BiH

  Praksa Ustavnog suda BiH

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  U predmetu AP 1118/18 Ustavni sud je zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije jer je arbitraran stav redovnih sudova da se pravni institut vremenskog važenja Krivičnog zakona iz člana 5. Krivičnog zakona FBiH ne može primijeniti na institut zamjene kazne zatvora za novčanu kaznu iz člana 43a. Krivičnog zakona FBiH. 09.03.2020.
  U svom saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 1080/18 utvrđeno postojanje kršenja apelanticinog ustavnog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine jer redovni sud nije razmotrio važno pitanje, odnosno da li se u konkretnom slučaju radi o državnoj imovini u smislu Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine.29.01.2020.
  U predmetu AP 754/18 Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer je redovni sud pri donošenju osporene odluke proizvoljno utvrdio svojstvo advokata koji je učestvovao u postupku, a od čijeg jasnog i zakonom propisanog utvrđenja zavisi i daljnja primjena zakonskih odredbi, kao i odlučenje o samom apelantovom pravu na naknadu troškova postupka.24.12.2019.
  Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 878/19 zaključeno da nepostupanje Okružnog suda u Banjoj Luci – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika privrednog kriminala po apelantovom prijedlogu za ukidanje pritvora na način kako je propisano članom 196. st. 6. i 7. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, uz potpuno ignoriranje konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH (broj AP 6559/18), sa datim razlozima u njenom obrazloženju...28.11.2019.
  • 1 - 6 / 220
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 37