• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Regionalna baza presuda Evropskog suda za ljudska prava za Zapadni Balkan

  17.11.2014.

  Na sjednici održanoj 16.12.2013. godine, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) predstavljen je projekat izrade regionalne baze presuda Evropskog suda za ljudska prava za Zapadni Balkan, koji provodi AIRE Centar u saradnji sa zastupnicima država regiona pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) i centrima za obuku pravosuđa u Jugoistočnoj Evropi. Projekat ima za cilj unapređenje primjene prakse ESLJP od strane nacionalnih sudova u regiji, te predstavlja značajan iskorak u odnosu na postojeće resurse iz ove oblasti.

  Vijeće je podržalo saradnju AIRE Centra sa Centrom za sudsku dokumentaciju VSTVBiH i entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, kako bi se daljom promocijom principa uspostavljenih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) i praksom ESLJP osnažili kapaciteti pravosudnih institucija za adekvatnu primjenu Konvencije. Ovo će u konačnici doprinijeti većem stepenu zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou, što je u skladu i sa Brajtonskom deklaracijom o budućnosti ESLJP, a koju je usvojilo svih 47 članica Vijeća Evrope, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Suština ove deklaracije jeste usvajanje strožijih kriterija prijema slučajeva, kako bi se ESLJP posvetio samo ozbiljnim kršenjima ljudskih prava.

  Promocija databaze AIRE Centra održana je dana 2.7.2014. godine u Sarajevu, kojom prilikom je konstatovano da će se vršiti dalja popularizacija ove baze bh.pravosuđu. Tako će, prilikom prezentacija baze sudskih odluka sudova u Bosni i Hercegovini, Centar za sudsku dokumentaciju VSTVBiH vršiti predstavljanje i databaze AIRE Centra.

  Ovoj bazi se pristupa putem linka: www.ehrdatabase.org. koji predstavlja jedinstveni portal presuda ESLJP i prikaza predmeta od značaja za region na jezicima zemalja regiona. Portal takođe sadrži linkove ka drugim korisnim publikacijama, kao što su vodiči i priručnici o praksi ESLJP na jezicima zemalja iz regiona.

  Pored toga, putem linka http://www.airecentre.org/legal-bulletins.php?lang=sr, možete pretraživati i Biltene AIRE Centra, koji sadrže sažetke i analize najnovijih presuda ESLJP, sa kratkim komentarom koji upućuje na postojeće standarde zaštite u vezi sa relevantnim članom Konvencije, kao i nazive drugih presuda vezanih za tu oblast zaštite ljudskih prava i sloboda.
   

  10771 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1