• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni linkovi

  Linkovi na web stranice navedeni su za potrebe dodatnog informisanja o sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini i zemalja u okruženju, kao i sudskoj praksi međunarodnih sudova.


  Centar za sudsku dokumentaciju ne preuzima odgovornost za sadržaj.

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

 • www.ustavnisud.ba
 • – Ustavni sud Bosne i Hercegovine

 • www.ustavnisudfbih.ba
 • – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine

 • www.ustavnisud.org
 • – Ustavni sud Republike Srpske

 • www.sudbih.gov.ba
 • – Sud Bosne i Hercegovine

 • www.vsfbih.ba
 • – Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

 • vsud-rs.pravosudje.ba
 •   – Vrhovni sud Republike Srpske

 • www.asbd.ba
 • – Apelacioni sud Brčko distrikta

   

  CRNA GORA

 • www.ustavnisudcg.co.me/
 • – Ustavni sud Crne Gore

 • www.vrhsudcg.gov.me
 •  – Vrhovni sud Crne Gore

  HRVATSKA

 • www.usud.hr
 • – Ustavni sud Republike Hrvatske

 • www.vsrh.hr
 • – Vrhovni sud Republike Hrvatske

 • www.vtsrh.hr
 • – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

 • www.upravnisudrh.hr
 • - Upravni sud Republike Hrvatske

 • www.sudacka-mreza.hr
 • – Sudačka mreža Republike Hrvatske

 • www.pravosudje.hr
 • – Ministarstvo pravde Republike Hrvatske

  MAKEDONIJA

 • www.ustavensud.mk
 • – Ustavni sud Republike Makedonije

 • www.vsrm.mk
 • – Vrhovni sud Republike Makedonije

  SLOVENIJA

 • www.us-rs.si
 • – Ustavni sud Slovenije

 • www.sodisce.si
 • – Vrhovni sud Slovenije

  SRBIJA

 • www.ustavni.sud.rs
 • – Ustavni sud Republike Srbije

 • www.vk.sud.rs/
 • – Vrhovni kasacioni sud Srbije

  MEĐUNARODNI SUDOVI:

 • www.echr.coe.int/echr
 • - Evropski sud za Ljudska Prava

 • https://curia.europa.eu
 • - Evropski sud u Luksemburgu

 • www.icc-cpi.int
 • – Međunarodni Krivični Sud

 • www.un.org/icty/
 • - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

 • www.ictr.org
 • - Međunarodni krivični sud za Ruandu

 • www.icj-cij.org
 • – Međunarodni Sud pravde

  OSTALE INSTITUCIJE:

  Edukacija sudija i tužilaca

 • www.coscg.org
 • - Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore

 • www.fbih.cest.gov.ba
 •   - Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • www.pak.hr
 • - Pravosudna akademija Republike Hrvatske

 • www.jpacademy.gov.mk
 • - Akademija za obuku sudija i tužilaca Republike Makedonije

 • www.rs.cest.gov.ba
 • - Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

 • www.mp.gov.si/si/center_za_izobrazevanje_cip/

 • Centar za obrazovanje u pravosuđu Republike Slovenije

 • www.pcsrbija.org.rs
 • - Pravosudni centar Republike Srbije

 • www.ejtn.net
 •   - Evropska mreža za obuku u pravosuđu

 • www.coe.int/lisbon-network
 •   - Lisabonska mreža


  Ministarstva pravde

 • www.mpr.gov.ba
 •   - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

 • www.gov.me
 •   - Ministarstvo pravde Crne Gore

 • www.pravosudje.hr/default.asp
 •   - Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

 • www.pravda.gov.mk
 •   - Ministarstvo pravde Republike Makedonije

 • www.mp.gov.si
 • - Ministarstvo za pravosuđe Republike Slovenije

 • www.mpravde.sr.gov.yu
 •   - Ministarstvo pravde Republike Srbije


  Sudska i tužilačka vijeća

 • https://vstv.pravosudje.ba/
 • - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 • www.sudskisavjet.gov.me
 • - Sudski savjet Crne Gore

 • www.dsv.pravosudje.hr
 • - Državno sudbeno vijeće Republike Hrvatske

 • www.sodni-svet.si
 •   - Sudsko vijeće Republike Slovenije

 • www.encj.eu
 • - Evropska mreža pravosudnih vijeća

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1