• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Praksa međunarodnih sudova

  10.09.2019.

  Na slijedećim web stranicama možete se informisati o sudskoj praksi međunarodnih tribunala i sudskoj praksi zemalja Evropske Unije.

 • http://curia.europa.eu
 • - Evropski sud u Luksemburgu

 • www.icc-cpi.int
 • – Međunarodni Krivični Sud

 • http://www.icty.org/
 • - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

 • https://www.irmct.org/bcs
 •  - Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove

 • www.icj-cij.org
 • – Međunarodni Sud pravde

 • https://www.icc-cpi.int/
 • - Međunarodni krivični sud


  Sve web stranice sadrže informacije na engleskom jeziku, s tim da praksi MKSJ-u na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku možete pristupiti preko:

 • http://icr.icty.org/bcs/
 •  

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1