• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  O nama

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Osnovna funkcija Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju je omogućiti nosiocima pravosudnih funkcija i široj pravnoj zajednici jednostavan pristup širokom spektru pouzdanih pravnih informacija, koje su im potrebne u njihovom svakodnevnom radu.20.05.2008.
  Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju takođe organizira i koordinira sva pitanja u vezi edukacije sudija i tužilaca iz nadležnosti VSTV-a. Odjel promovira i pruža podršku profesionalnom usavršavanju trenutnih i budućih nosilaca pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini, te u vezi sa ovim inicira i koordinira edukaciju kroz saradnju sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca.09.05.2008.
  Informacije koje se mogu naći na web stranici Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju između ostalog uključuju: a) Pregled sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini, međunarodnih sudskih institucija, te sudova zemalja u okruženju, b) Ogledne primjere sudskih odluka i tužilačkih akata c) Edukativne module d) Stručne radove e) Ostale informacije pravne prirode.09.05.2008.
  Osnivanje Centra za sudsku dokumentaciju (danas: Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju) finansijski je podržala Španska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, kao i Evropska komisija. Tehničku pomoć pružio je Dokumentacioni Centar Visokog sudskog vijeća Španije koji je u mnogome poslužio kao uzor za razvoj Centra VSTV-a BiH. 09.05.2008.
  • 1 - 5 / 5
  • 1