• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

  01.12.2022.

  O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. U bazi su vam takođe dostupne nižestepene odluke donesene u izabranom predmetu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukoliko je u konkretnom predmetu uložena apelacija ovom sudu.

  U bazi su trenutno dostupne 18 724 odluke, od čega je 9752 odluka iz građanske oblasti, 7245 iz krivične oblasti, 1723 iz upravne oblasti, te 4 odluke Evropskog suda za ljudska prava sa vezanim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini. Odluke možete pretraživati po različitim parametrima npr. broj odluke, datum donošenja odluke, naziv suda koji je donio odluku i slično. Pretragu možete vršiti i po pravnim terminima i slobodnom tekstu npr. djela protiv sigurnosti javnog prometa, priznanje strane sudske odluke, otkaz ugovora o radu i slično.

  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021.godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 15/14). 

  Važno saopštenje: Besplatan pristup navedenoj bazi omogućen je svim zainteresovanim licima objavljivanjem Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 13/21 od 5.3.2021. godine i njenim stupanjem na snagu.

  Prikazana vijest je na:
  Vijest dostupna još na:
  30131 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

  01.12.2022.

  O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. U bazi su vam takođe dostupne nižestepene odluke donesene u izabranom predmetu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukoliko je u konkretnom predmetu uložena apelacija ovom sudu.

  U bazi su trenutno dostupne 18 724 odluke, od čega je 9752 odluka iz građanske oblasti, 7245 iz krivične oblasti, 1723 iz upravne oblasti, te 4 odluke Evropskog suda za ljudska prava sa vezanim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini. Odluke možete pretraživati po različitim parametrima npr. broj odluke, datum donošenja odluke, naziv suda koji je donio odluku i slično. Pretragu možete vršiti i po pravnim terminima i slobodnom tekstu npr. djela protiv sigurnosti javnog prometa, priznanje strane sudske odluke, otkaz ugovora o radu i slično.

  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021.godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 15/14). 

  Važno saopštenje: Besplatan pristup navedenoj bazi omogućen je svim zainteresovanim licima objavljivanjem Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 13/21 od 5.3.2021. godine i njenim stupanjem na snagu.