• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

  08.02.2022.

  (1) Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti edukacije i sudske dokumentacije, a posebno za:

  a) stručno usavršavanje sudija i tužilaca, te nadzor i savjetovanje entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa usvajanjem i provođenjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca;
  b) uspostavljanje saradnje sa javnim pravnim fakultetima i ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje u svrhu unapređenja nastavnih planova;
  c) utvrđivanje minimuma odnosno maksimuma stručne obuke za sudije i tužioce na godišnjem nivou;
  d) utvrđivanje obima i nadzora nad provođenjem početne obuke za novoizabrane sudije ili tužioce;
  e) odobravanje godišnjeg izvještaja upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 
  f) prikupljanje, obradu, pohranjivanje, objavljivanje sudskih odluka i drugih relevantnih akata i odlučivanje o pristupu bazi sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju.

  (2) Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju.


  Za članove Stalne komisije za edukaciju i sudsku dokumentaciju imenovani su:

  • Sanela Gorušanović – Butigan, predsjedavajuća Komisije, sudija Općinskog suda u Sarajevu i potpredsjednica VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Jadranka Stanišić, član Komisije, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Snježana Petković, član Komisije, tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Lejla Hadžić, član Komisije, šef Kabineta zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Aleksandra Obradović, član Komisije, sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Sanin Bogunić, član Komisije, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i stalni član VSTV-a Bosne i Hercegovine.

  Prikazana vijest je na:
  Obavijest o preuzimanju sadržaja
  Napomena: U slučaju preuzimanja vijesti istu preuzeti u integralnom obliku uz navođenje izvora informacije.
  11397 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

  08.02.2022.

  (1) Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti edukacije i sudske dokumentacije, a posebno za:

  a) stručno usavršavanje sudija i tužilaca, te nadzor i savjetovanje entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa usvajanjem i provođenjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca;
  b) uspostavljanje saradnje sa javnim pravnim fakultetima i ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje u svrhu unapređenja nastavnih planova;
  c) utvrđivanje minimuma odnosno maksimuma stručne obuke za sudije i tužioce na godišnjem nivou;
  d) utvrđivanje obima i nadzora nad provođenjem početne obuke za novoizabrane sudije ili tužioce;
  e) odobravanje godišnjeg izvještaja upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 
  f) prikupljanje, obradu, pohranjivanje, objavljivanje sudskih odluka i drugih relevantnih akata i odlučivanje o pristupu bazi sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju.

  (2) Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju.


  Za članove Stalne komisije za edukaciju i sudsku dokumentaciju imenovani su:

  • Sanela Gorušanović – Butigan, predsjedavajuća Komisije, sudija Općinskog suda u Sarajevu i potpredsjednica VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Jadranka Stanišić, član Komisije, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Snježana Petković, član Komisije, tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Lejla Hadžić, član Komisije, šef Kabineta zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Aleksandra Obradović, član Komisije, sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i član VSTV-a Bosne i Hercegovine;
  • Sanin Bogunić, član Komisije, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i stalni član VSTV-a Bosne i Hercegovine.