Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Odluka Suda EU u vezi pitanja Zaštite potrošača – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima - Ugovor o kreditu sklopljen u stranoj valuti i dr.

U prilogu možete preuzeti presudu Suda Evropske unije u predmetu broj C-186/16 od 20. septembra 2017. godine.

08.12.2017.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 63. sjednicu Velikog vijeća

Odlučujući o apelacijama u vezi s donošenjem odluka u razumnom roku, Sud je odbio kao neosnovane apelacije u slučajevima u kojim je zaključio da povrede nije bilo, odnosno donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje.

07.12.2017.

Presuda u predmetu Hamidović protiv Bosne i Hercegovine 06.12.2017.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

28.04.2017.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra...

26.04.2017.

više

Zakoni
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Nedostupnost servisa pravosudnog informacionog sistema

U periodu od petka 03.11.2017 u 16:00h do ponedjeljka 06.11.2017 u 06:00h doći će do potpune nedostupnosti pravosudnog informacionog sistema: Centar za sudsku dokumentaciju.

02.11.2017.

Nova pravna revija

Predstavljamo vam časopis “Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo”. Izdanja sadrže interesantnu mješavinu priloga o različitim temama iz prava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Njemačke, iz evropskog prava, ali takođe i iz češkog prava.

23.10.2017.

Konferencija visokog nivoa o usklađivanju sudske prakse - Atina

Konferenciji su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija iz 20 država članica Vijeća Evrope, te institucija odgovornih za pregled i objavljivanje sudske prakse.

09.10.2017.

Konferencija „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je 9. juna 2017. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo treću godišnju konferenciju na temu „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”.

14.06.2017.

Ostale aktuelnosti