Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 74. sjednicu Velikog vijeća

U slučajevima u kojima je Sud utvrdio da postoji povreda prava apelanata na pravično suđenje nadležnim sudovima ili upravnim organima naloženo je da hitno okončaju postupke, te da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem izvršenja odluka.

10.07.2018.

Predstavka skinuta sa liste predmeta

Evropski sud za ljudska prava je 12. juna 2018. godine donio odluku da se predstavka br. 27159/13 (Račić i drugi protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 39. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

09.07.2018.

Vodiči za primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava 01.07.2018.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

19.06.2018.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju.

08.02.2018.

više

Zakoni
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Nova pravna revija

Predstavljamo vam časopis “Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo”. Izdanja sadrže interesantnu mješavinu priloga o različitim temama iz prava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Njemačke, iz evropskog prava, ali takođe i iz češkog prava.

16.04.2018.

Komentar Zakona o zabrani diskriminacije

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu objavio je Komentar Zakona o zabrani diskriminacije sa objašnjenjima i pregledom prakse u uporednom pravu kojeg je sačinio njihov ekspertni tim...

23.03.2018.

Konferencija “Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom”

Konferencija se fokusirala na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje.

04.01.2018.

Nedostupnost servisa pravosudnog informacionog sistema

U periodu od petka 03.11.2017 u 16:00h do ponedjeljka 06.11.2017 u 06:00h doći će do potpune nedostupnosti pravosudnog informacionog sistema: Centar za sudsku dokumentaciju.

02.11.2017.

Ostale aktuelnosti