Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Presuda u predmetu Kahriman protiv Bosne i Hercegovine

U presudi se navodi da je predmet pred domaćim sudovima razmatran na tri instance u ukupnom trajanju od devet godina.

20.10.2017.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 60. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio, između ostalih, i 19 odluka u predmetima u kojima su apelacije bile podnesene protiv rješenja o pritvoru odnosno mjerama zabrane.

11.10.2017.

Predmet Čović protiv Bosne i Hercegovine 09.10.2017.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

28.04.2017.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra...

26.04.2017.

više

Zakoni
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Konferencija visokog nivoa o usklađivanju sudske prakse - Atina

Konferenciji su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija iz 20 država članica Vijeća Evrope, te institucija odgovornih za pregled i objavljivanje sudske prakse.

09.10.2017.

Konferencija „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je 9. juna 2017. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo treću godišnju konferenciju na temu „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”.

14.06.2017.

Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini

U radu okruglog stola, koji je na temu "Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini" održan 18. i 19. maja 2017. godine u Trebinju, učestvovao je predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a.

24.05.2017.

Usklađivanje upravne sudske prakse u Bosni i Hercegovini

Predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a učestvovao je u radu okruglog stola koji je na temu ''Usklađivanje upravne sudske prakse u Bosni i Hercegovini" održan 20. i 21. aprila 2017. godine u Trebinju.

28.04.2017.

Ostale aktuelnosti