Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 67. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice se navodi da je Ustavni sud donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, odnosno odbio kao neosnovan jedan broj apelacija u slučajevima u kojima je zaključio da takve povrede nije bilo.

06.03.2018.

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

04.03.2018.

Evropski sud za ljudska prava - Odluke 16.02.2018.

više

O nama

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju.

08.02.2018.

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

28.04.2017.

više

Zakoni
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Konferencija “Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom”

Konferencija se fokusirala na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje.

04.01.2018.

Nedostupnost servisa pravosudnog informacionog sistema

U periodu od petka 03.11.2017 u 16:00h do ponedjeljka 06.11.2017 u 06:00h doći će do potpune nedostupnosti pravosudnog informacionog sistema: Centar za sudsku dokumentaciju.

02.11.2017.

Nova pravna revija

Predstavljamo vam časopis “Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo”. Izdanja sadrže interesantnu mješavinu priloga o različitim temama iz prava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Njemačke, iz evropskog prava, ali takođe i iz češkog prava.

23.10.2017.

Konferencija visokog nivoa o usklađivanju sudske prakse - Atina

Konferenciji su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija iz 20 država članica Vijeća Evrope, te institucija odgovornih za pregled i objavljivanje sudske prakse.

09.10.2017.

Ostale aktuelnosti