Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

   1 - 6 / 350  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 81. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 81. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 3430/16, Ustavni sud je zaključio da je osporenim odlukama redovnih sudova došlo do kršenja apelantovog prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog toga što redovni sudovi za svoje odluke nisu dali relevantne i dovoljne razloge kojima bi opravdali miješanje u apelantovo pravo na slobodu izražavanja. .

17.01.2019.

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

07.01.2019.

Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Aplikanti su se žalili prema članu 6. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 zbog neizvršavanja domaćih presuda.

03.01.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu 78. sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu 78. sjednicu

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je donesena odluka u kojoj je utvrđena povreda prava na slobodu jer su apelanti zadržani u pritvoru tri dana od dana donošenja rješenja redovnog suda kojim je određeno da se apelanti imaju odmah pustiti na slobodu.

02.11.2018.

Zahirović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Zahirović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Presudom je utvrđena povreda prava aplikanata na pravo na pravično suđenje iz člana 6. stav 1 Evropske konvencije, te prava na imovinu iz člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršavanja domaćih sudskih odluka koje su donesene u njihovu korist.

30.10.2018.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 77. sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 77. sjednicu

Ustavni sud je izdvojio informaciju da je na sjednici donijeta odluka u kojoj je zaključeno da su redovni sud i organi uprave primjenom Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, bez uvažavanja opredjeljenja iz Porodičnog zakona FBiH o dosljednom izjednačavanju vanbračne zajednice sa bračnom zajednicom u svim pravima i obavezama, uključujući imovinska prava, i odbijanjem apelanticinog zahtjeva da joj kao članu porodice umrlog nosioca osiguranja prizna pravo na porodičnu penziju, prekršili zabran

15.10.2018.

   1 - 6 / 350  >

Povratak na vrh