• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 6. i 8. februara 2024. godine

  12.02.2024.

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava, kako slijedi:

  Snijders protiv Holandije (broj 56440/15), 6.2.2024.

  Predstavka se odnosi na navodno nepravično suđenje protiv aplikanta zbog nemogućnosti da unakrsno ispita anonimnog svjedoka čije su izjave korištena kao dokaz protiv njega.

  Nema povrede člana 6. st. 1. i 3.d)

  Ðuric protiv Srbije (broj 24989/17), 6.2.2024.

  Predstavka se o odnosi na navodno pravo podnosioca predstavke na invalidninu. On tvrdi da je u vrijeme kada je imao 13 godina teško povrijeđen eksplozivnim napravama zaostalim nakon oružanog sukoba. Kasnije je tražio da mu se prizna statusa civilnog invalida rata u cilju ostvarivanja niza povezanih beneficija, ali je njegov zahtjev na kraju odbijen.

  Na temelju člana 6. i 14. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1, podnositelj predstavke prigovorio je (a) na nepoštenost upravnog i sudskog postupka revizije u njegovom slučaju; (b) o odbijanju tužene države da mu dodijeli dotični status invalida i, posljedično, s tim povezane naknade i (c) da je kao član grupe osoba koju čine civilni invalidi kao posljedica rata bio procesno diskriminiran u poređenju sa svim drugim osobama koje traže pravdu.

  Povreda člana 6. EK

  Janočková i Kvocera protiv Slovačke (broj 39980/22), 8.2.2024.

  Predstavka se se tiče dužine i efikasnosti postupka izvršenja hitne privremene mjere kojom se reguliše aplikantov roditeljski kontakt sa drugim aplikantom i navodi propust vlasti da poduzme neophodne mjere kako bi osigurao kontakt.

  Povreda člana 8. EK

  Povreda člana 13. u vezi sa članom 8. EK

  Bogdan protiv Ukrajine (broj 3016/16), 8.2.2024.

  Predstavka se odnosi na prigovor podnositelja predstavke na temelju člana 6. Konvencije da je povrijeđeno njegovo pravo na pravnu pomoć zato što njegovo odricanje od prava na odvjetnika nije bilo valjano budući da je patio od učinaka ovisnosti o drogama i simptoma odvikavanja kad ga je potpisao.

  Povreda člana 6. st. 1 i 3.c)

  Prikazana vijest je na:
  Obavijest o preuzimanju sadržaja
  Napomena: U slučaju preuzimanja vijesti istu preuzeti u integralnom obliku uz navođenje izvora informacije.
  Prateći dokumenti
 • ECHR 6. i 8.2.24.
 • 69 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 6. i 8. februara 2024. godine

  12.02.2024.

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava, kako slijedi:

  Snijders protiv Holandije (broj 56440/15), 6.2.2024.

  Predstavka se odnosi na navodno nepravično suđenje protiv aplikanta zbog nemogućnosti da unakrsno ispita anonimnog svjedoka čije su izjave korištena kao dokaz protiv njega.

  Nema povrede člana 6. st. 1. i 3.d)

  Ðuric protiv Srbije (broj 24989/17), 6.2.2024.

  Predstavka se o odnosi na navodno pravo podnosioca predstavke na invalidninu. On tvrdi da je u vrijeme kada je imao 13 godina teško povrijeđen eksplozivnim napravama zaostalim nakon oružanog sukoba. Kasnije je tražio da mu se prizna statusa civilnog invalida rata u cilju ostvarivanja niza povezanih beneficija, ali je njegov zahtjev na kraju odbijen.

  Na temelju člana 6. i 14. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1, podnositelj predstavke prigovorio je (a) na nepoštenost upravnog i sudskog postupka revizije u njegovom slučaju; (b) o odbijanju tužene države da mu dodijeli dotični status invalida i, posljedično, s tim povezane naknade i (c) da je kao član grupe osoba koju čine civilni invalidi kao posljedica rata bio procesno diskriminiran u poređenju sa svim drugim osobama koje traže pravdu.

  Povreda člana 6. EK

  Janočková i Kvocera protiv Slovačke (broj 39980/22), 8.2.2024.

  Predstavka se se tiče dužine i efikasnosti postupka izvršenja hitne privremene mjere kojom se reguliše aplikantov roditeljski kontakt sa drugim aplikantom i navodi propust vlasti da poduzme neophodne mjere kako bi osigurao kontakt.

  Povreda člana 8. EK

  Povreda člana 13. u vezi sa članom 8. EK

  Bogdan protiv Ukrajine (broj 3016/16), 8.2.2024.

  Predstavka se odnosi na prigovor podnositelja predstavke na temelju člana 6. Konvencije da je povrijeđeno njegovo pravo na pravnu pomoć zato što njegovo odricanje od prava na odvjetnika nije bilo valjano budući da je patio od učinaka ovisnosti o drogama i simptoma odvikavanja kad ga je potpisao.

  Povreda člana 6. st. 1 i 3.c)