• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 16. i 18. januara 2024. godine

  25.01.2024.

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava, kako slijedi:

  Nafornita protiv Republike Moldavije (br. 49066/12), 16.1.2024. godine

  Predstavka se odnosi na deložaciju podnositelja predstavke iz stana u kojem su živjele više od 11 godina i propusta suda da pažljivo odvaga suprostavljene interese. Također, predstavka se odnosi na navodno različitu sudsku praksu Vrhovnog suda pravde povodom ovog pitanja.

  Povreda člana 8. EK

  Allée protiv Francuske (br. 20725/20), 18.1.2024. godine

  Predstavka se odnosi na krivičnu osudu podnositeljice predstavke za klevetu nakon tvrdnji koje je iznijela o seksualnom napadu i psihičkom uznemiravanju na račun potpredsjednika neprofitne organizacije u kojoj je radila. Tvrdnje su poslane e-poštom šestorici ljudi, iz organizacije i van nje, dok je potpredsjednik bio u kopiji poruke.

  Povreda člana 10. EK

  Dabo protiv Švedske (br. 12510/18), 18.1.2024. godine

  Predstavka se odnosi odbijanje zahtjeva supruge podnosioca predstakve za spajanje porodice zbog neispunavanja uslova da dokažu u zahtjevu za spajanje porodice da imaju dovoljno prihoda i smještaj, odnosno da ispunjavaju uslov “izdržavanja”.

  Nema povrede člana 8. EK

  Ismayilzade protiv Azerbejdžana (br. 17780/18), 18.1.2024. godine

  Predmet se odnosi na odbijanje vlasti da registruju ime koje je podnositeljica predstavke izabrala za njeno novorođeno dijete.

  Nema povrede člana 8. EK

  Prikazana vijest je na:
  Obavijest o preuzimanju sadržaja
  Napomena: U slučaju preuzimanja vijesti istu preuzeti u integralnom obliku uz navođenje izvora informacije.
  Prateći dokumenti
 • ESLJP 16 i 18.1.2024.
 • 56 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 16. i 18. januara 2024. godine

  25.01.2024.

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava, kako slijedi:

  Nafornita protiv Republike Moldavije (br. 49066/12), 16.1.2024. godine

  Predstavka se odnosi na deložaciju podnositelja predstavke iz stana u kojem su živjele više od 11 godina i propusta suda da pažljivo odvaga suprostavljene interese. Također, predstavka se odnosi na navodno različitu sudsku praksu Vrhovnog suda pravde povodom ovog pitanja.

  Povreda člana 8. EK

  Allée protiv Francuske (br. 20725/20), 18.1.2024. godine

  Predstavka se odnosi na krivičnu osudu podnositeljice predstavke za klevetu nakon tvrdnji koje je iznijela o seksualnom napadu i psihičkom uznemiravanju na račun potpredsjednika neprofitne organizacije u kojoj je radila. Tvrdnje su poslane e-poštom šestorici ljudi, iz organizacije i van nje, dok je potpredsjednik bio u kopiji poruke.

  Povreda člana 10. EK

  Dabo protiv Švedske (br. 12510/18), 18.1.2024. godine

  Predstavka se odnosi odbijanje zahtjeva supruge podnosioca predstakve za spajanje porodice zbog neispunavanja uslova da dokažu u zahtjevu za spajanje porodice da imaju dovoljno prihoda i smještaj, odnosno da ispunjavaju uslov “izdržavanja”.

  Nema povrede člana 8. EK

  Ismayilzade protiv Azerbejdžana (br. 17780/18), 18.1.2024. godine

  Predmet se odnosi na odbijanje vlasti da registruju ime koje je podnositeljica predstavke izabrala za njeno novorođeno dijete.

  Nema povrede člana 8. EK