• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 12. i 14. septembra 2023. godine

  15.09.2023.

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava, kako slijedi:

  Eigirdas and VI “Demokratijos pletros fondas” v. Lithuania

  Slučaj se odnosi na dva članka objavljena u Valstybė, od kojih je jedan, između ostalog, govorio o uglednom poduzetniku i političaru, V.M., a drugi, posebno o njegovom sinu.

  Povreda člana 10. EK

  Wieder and Guarnieri v. the United Kingdom

  Slučaj se odnosi na moguće presretanje, izdvajanje, filtriranje, pohranjivanje, analizu i širenje od strane obavještajnih agencija Ujedinjenog Kraljevstva njihovih komunikacija. Oba podnositelja predstavke nalaze se izvan britanskog teritorija.

  Povreda člana 8. EK

  Baret and Caballero v. France

  Predmet se odnosi na odbijanje domaćih vlasti da izvezu u Španiju - gdje je posthumno začeće dozvoljeno - spermu pokojnog supruga prve podnositeljice predstavke i embriona druge podnositeljice predstavke i njenog pokojnog supruga.

  Nema povrede člana 8. EK

  Valiullina and Others v. Latvia

  Slučaj se odnosi na izmjene zakona iz 2018. godine koje su povećale broj predmeta koji su se morali predavati na latvijskom – nacionalnom jeziku – u državnim školama, što je rezultiralo smanjenjem vremena nastave na ruskom jeziku. Ustavni sud je 2019. godine donio odluku o ustavnosti relevantnih amandmana, navodeći, između ostalog, da nema dokaza da osporene odredbe koje uređuju nastavni jezik u školama utiču na ustavno pravo na obrazovanje.

  Nema povrede člana 14. u vezi sa članom 2. Protokola broj 1.

  Prikazana vijest je na:
  Obavijest o preuzimanju sadržaja
  Napomena: U slučaju preuzimanja vijesti istu preuzeti u integralnom obliku uz navođenje izvora informacije.
  Prateći dokumenti
 • ECHR - 12. i 14.9.2023
 • 25 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 12. i 14. septembra 2023. godine

  15.09.2023.

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava, kako slijedi:

  Eigirdas and VI “Demokratijos pletros fondas” v. Lithuania

  Slučaj se odnosi na dva članka objavljena u Valstybė, od kojih je jedan, između ostalog, govorio o uglednom poduzetniku i političaru, V.M., a drugi, posebno o njegovom sinu.

  Povreda člana 10. EK

  Wieder and Guarnieri v. the United Kingdom

  Slučaj se odnosi na moguće presretanje, izdvajanje, filtriranje, pohranjivanje, analizu i širenje od strane obavještajnih agencija Ujedinjenog Kraljevstva njihovih komunikacija. Oba podnositelja predstavke nalaze se izvan britanskog teritorija.

  Povreda člana 8. EK

  Baret and Caballero v. France

  Predmet se odnosi na odbijanje domaćih vlasti da izvezu u Španiju - gdje je posthumno začeće dozvoljeno - spermu pokojnog supruga prve podnositeljice predstavke i embriona druge podnositeljice predstavke i njenog pokojnog supruga.

  Nema povrede člana 8. EK

  Valiullina and Others v. Latvia

  Slučaj se odnosi na izmjene zakona iz 2018. godine koje su povećale broj predmeta koji su se morali predavati na latvijskom – nacionalnom jeziku – u državnim školama, što je rezultiralo smanjenjem vremena nastave na ruskom jeziku. Ustavni sud je 2019. godine donio odluku o ustavnosti relevantnih amandmana, navodeći, između ostalog, da nema dokaza da osporene odredbe koje uređuju nastavni jezik u školama utiču na ustavno pravo na obrazovanje.

  Nema povrede člana 14. u vezi sa članom 2. Protokola broj 1.