• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 8. i 10. novembra 2022. godine

  11.11.2022.

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 8. i 10. novembra 2022. godine

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava:

  Vegotex International S.A. v. Belgium - Slučaj se odnosi na postupke za utvrđivanje poreza i dodatka na porez, te pitanje retroaktivne primjene novog zakonodavstva. Nema povrede člana 6. EK (pravično suđenje i pristup sudu). Povreda člana 6. (razuman rok).

  Yüksekdağ Şenoğlu and Others v. Türkiye - Predmet se odnosi na pritvor podnosilaca predstavke koji im je određen dok su bili poslanici u parlamentu, navodno zbog njihovih političkih govora. Povreda člana 10. EK. Povreda člana 5.1., 5.3. i 5.4 (pristup spisu iz istrage) EK. Povreda člana 3. Protokola broj 1.Povreda člana 18. u vezi sa članom 5. EK.

  Moraru v. Romania - Slučaj se tiče navoda o diskriminaciji u procesu prijema u vojnu akademiju. Povreda člana 14. u vezi sa članom 2. Protokola broj 1 (pravo na obrazovanje).

  Saure v. Germany - Predmet se odnosi na odbijanje da se podnositelju predstavke, novinaru, dozvoli fizički pristup dosjeima u posjedu obavještajnih službi. Nema povrede člana 10. EK.

  Ayuso Torres v. Spain - Predmet se odnosi na disciplinski postupak protiv aplikanta, tadašnjeg pripadnika Vojno-pravnog korpusa, sa činom potpukovnika. Povreda člana 10. EK.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • ECHR - 8. i 10.11.2022
 • 60 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 8. i 10. novembra 2022. godine

  11.11.2022.

  Praksa Evropskog suda za ljudska prava od 8. i 10. novembra 2022. godine

  U prilogu možete preuzeti informaciju o najnovijim predmetima Evropskog suda za ljudska prava:

  Vegotex International S.A. v. Belgium - Slučaj se odnosi na postupke za utvrđivanje poreza i dodatka na porez, te pitanje retroaktivne primjene novog zakonodavstva. Nema povrede člana 6. EK (pravično suđenje i pristup sudu). Povreda člana 6. (razuman rok).

  Yüksekdağ Şenoğlu and Others v. Türkiye - Predmet se odnosi na pritvor podnosilaca predstavke koji im je određen dok su bili poslanici u parlamentu, navodno zbog njihovih političkih govora. Povreda člana 10. EK. Povreda člana 5.1., 5.3. i 5.4 (pristup spisu iz istrage) EK. Povreda člana 3. Protokola broj 1.Povreda člana 18. u vezi sa članom 5. EK.

  Moraru v. Romania - Slučaj se tiče navoda o diskriminaciji u procesu prijema u vojnu akademiju. Povreda člana 14. u vezi sa članom 2. Protokola broj 1 (pravo na obrazovanje).

  Saure v. Germany - Predmet se odnosi na odbijanje da se podnositelju predstavke, novinaru, dozvoli fizički pristup dosjeima u posjedu obavještajnih službi. Nema povrede člana 10. EK.

  Ayuso Torres v. Spain - Predmet se odnosi na disciplinski postupak protiv aplikanta, tadašnjeg pripadnika Vojno-pravnog korpusa, sa činom potpukovnika. Povreda člana 10. EK.