• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presude Evropskog suda za ljudska prava od 7.10.2021. godine

  08.10.2021.

  U prilogu je informacija o praksi Evropskog suda za ljudska prava za ovu sedmicu.

  Informacijom je, između ostalih, obuhvaćena presuda u predmetu Zoletić i ostali protiv Azerbejdžana.

  Radi se o presudi kojom je odlučeno o aplikaciji 33 državljanina Bosne i Hercegovine koji su tvrdili da je tužena država povrijedila njihova prava iz člana 4. Konvencije (zabrana prisilnog i prinudnog rada).

  Evropski sud za ljudska prava je utvrdio povredu proceduralnog aspekta člana 4. stav 2 Konvencije zbog propusta tužene države da pokrene i provede učinkovitu istragu o navodima aplikanata.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • ECHR - 7.10.2021_
 • 41 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Presude Evropskog suda za ljudska prava od 7.10.2021. godine

  08.10.2021.

  U prilogu je informacija o praksi Evropskog suda za ljudska prava za ovu sedmicu.

  Informacijom je, između ostalih, obuhvaćena presuda u predmetu Zoletić i ostali protiv Azerbejdžana.

  Radi se o presudi kojom je odlučeno o aplikaciji 33 državljanina Bosne i Hercegovine koji su tvrdili da je tužena država povrijedila njihova prava iz člana 4. Konvencije (zabrana prisilnog i prinudnog rada).

  Evropski sud za ljudska prava je utvrdio povredu proceduralnog aspekta člana 4. stav 2 Konvencije zbog propusta tužene države da pokrene i provede učinkovitu istragu o navodima aplikanata.