• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 30.9.2021. godine

  01.10.2021.

  U prilogu je informacija o praksi Evropskog suda za ovu sedmicu. Informacijom su, između ostalog, obuhvaćene sljedeće odluke:

  Demokrat Parti v. Turkey – predmet se odnosi na finansiranje političkih partija iz sredstava javnog budžeta - aplikacija odbačena kao očito neosnovana.

  Aarrass v. Belgium – predmet se tiče navoda aplikanta da je Belgija propustila da mu pruži konzularnu zaštitu kako bi ga odbranila od nečovječnog i ponižavajučeg tretmana kojem je bio podvrgnut dok je bio zatvoren u Maroku - aplikacija odbačena kao očito neosnovana.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • ECHR - 30.9.2021_
 • 59 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 30.9.2021. godine

  01.10.2021.

  U prilogu je informacija o praksi Evropskog suda za ovu sedmicu. Informacijom su, između ostalog, obuhvaćene sljedeće odluke:

  Demokrat Parti v. Turkey – predmet se odnosi na finansiranje političkih partija iz sredstava javnog budžeta - aplikacija odbačena kao očito neosnovana.

  Aarrass v. Belgium – predmet se tiče navoda aplikanta da je Belgija propustila da mu pruži konzularnu zaštitu kako bi ga odbranila od nečovječnog i ponižavajučeg tretmana kojem je bio podvrgnut dok je bio zatvoren u Maroku - aplikacija odbačena kao očito neosnovana.