• logo
 • osnovna stranica
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presude Evropskog suda za ljudska prava od 14. i 16.9.2021. godine

  21.09.2021.

  U prilogu je informacija o praksi Evropskog suda za ovu sedmicu. Informacijom su, između ostalih, obuhvaćene sljedeće presude:

  Pintar and Others v. Slovenia – otkazivanje dionica i obveznica aplikantima u bankama koje su tražile državnu pomoć i u odnosu na koje su sprovedene vanredne mjere kojima je kapital tih banaka sveden na nulu - povreda člana 1. Protokola broj 1.

  Volodina v. Russia – propust države da zaštiti aplikanticu od ponavljanog uznemiravanja na internetu – pozitivna obaveza države - povreda člana 8. EK.

  X. v. Poland – utvrđivanje starateljstva nad djetetom i u vezi s tim diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije – utvrđena povreda člana 14. u vezi sa članom 8. EK.

  Evropski sud za ljudska prava je također donio odluku kojom je odlučio ne prihvatiti zahtjev za savjetodavno mišljenje koji je podnio Odbor Vijeća Evrope za bioetiku (DH-BIO) prema članu 29. Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini („Konvencija Oviedo“). Odluka je konačna.

  DH-BIO je zatražio od Evropskog suda da da savjetodavno mišljenje o dva pitanja u vezi sa zaštitom ljudskih prava i dostojanstva osoba s mentalnim poremećajima u slučaju prisilnog smještaja i/ili liječenja. Sud je odbio zahtjev jer, iako je općenito potvrdio njegovu nadležnost za davanje savjetodavnog mišljenja prema članu 29. Konvencije Oviedo, postavljena pitanja nisu spadala u nadležnost Suda.

  Ovo je bio prvi put da je Evropski sud zaprimio zahtjev za savjetodavno mišljenje prema članu 29. Konvencije Oviedo. U saopćenju za medije Evropski sud je istakao da takve zahtjeve ne treba miješati sa zahtjevima za savjetodavno mišljenje prema Protokolu br. 16, koje dopušta najvišim sudovima i tribunalima, da zatraže savjetodavna mišljenja o načelnim pitanjima koji se odnose na tumačenje ili primjenu prava i sloboda definiranih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima ili njenim protokolima.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • ECHR - 14. i 16.9.2021
 • 122 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Presude Evropskog suda za ljudska prava od 14. i 16.9.2021. godine

  21.09.2021.

  U prilogu je informacija o praksi Evropskog suda za ovu sedmicu. Informacijom su, između ostalih, obuhvaćene sljedeće presude:

  Pintar and Others v. Slovenia – otkazivanje dionica i obveznica aplikantima u bankama koje su tražile državnu pomoć i u odnosu na koje su sprovedene vanredne mjere kojima je kapital tih banaka sveden na nulu - povreda člana 1. Protokola broj 1.

  Volodina v. Russia – propust države da zaštiti aplikanticu od ponavljanog uznemiravanja na internetu – pozitivna obaveza države - povreda člana 8. EK.

  X. v. Poland – utvrđivanje starateljstva nad djetetom i u vezi s tim diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije – utvrđena povreda člana 14. u vezi sa članom 8. EK.

  Evropski sud za ljudska prava je također donio odluku kojom je odlučio ne prihvatiti zahtjev za savjetodavno mišljenje koji je podnio Odbor Vijeća Evrope za bioetiku (DH-BIO) prema članu 29. Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini („Konvencija Oviedo“). Odluka je konačna.

  DH-BIO je zatražio od Evropskog suda da da savjetodavno mišljenje o dva pitanja u vezi sa zaštitom ljudskih prava i dostojanstva osoba s mentalnim poremećajima u slučaju prisilnog smještaja i/ili liječenja. Sud je odbio zahtjev jer, iako je općenito potvrdio njegovu nadležnost za davanje savjetodavnog mišljenja prema članu 29. Konvencije Oviedo, postavljena pitanja nisu spadala u nadležnost Suda.

  Ovo je bio prvi put da je Evropski sud zaprimio zahtjev za savjetodavno mišljenje prema članu 29. Konvencije Oviedo. U saopćenju za medije Evropski sud je istakao da takve zahtjeve ne treba miješati sa zahtjevima za savjetodavno mišljenje prema Protokolu br. 16, koje dopušta najvišim sudovima i tribunalima, da zatraže savjetodavna mišljenja o načelnim pitanjima koji se odnose na tumačenje ili primjenu prava i sloboda definiranih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima ili njenim protokolima.